Angst

De remedie Angst / zorgen overwinnen bestaat uit de volgende bloesems: (klik voor meer informatie op de bloesems)

Aspen– angst voor het onbekende
Cherry Plum – controleverlies en opwellingen, vertwijfeling en woede
Mimulus – angst voor bekende dingen, verlegenheid, zenuwachtigheid
Red Chestnut – overbezorgd zijn over het wel en wee van dierbaren
Rock Rose – schrik en angst